Home

nieuws

 

Federale Regering verhoogt de belastingvermindering voor kinderopvang voor ouders
 
De Federale regering besliste om de belastingvermindering die ouders kunnen krijgen voor kosten voor kinderopvang vanaf het inkomstenjaar 2020 te verhogen naar maximaal 13 euro per kind per opvangdag. Tot nu toe was dat maximaal 11,20 euro.
Vanaf het inkomstenjaar 2021 wordt die vermindering verhoogd tot 13,70 euro en daarna wordt het bedrag jaarlijks aan de index aangepast.
Ook uitgaven van ouders voor professionele opvang van zieke kinderen komen voortaan in aanmerking voor de belastingvermindering.
Ten slotte wordt de leeftijdsgrens verhoogd naar 14 jaar. Voor kinderen met een zware handicap wordt dat 21 jaar.

 

 

Update voor groeps- en gezinsopvang (0-3j)

Kindercentrum vzw heeft de voorbije dagen samen met andere kinderopvangkoepels er hard voor geijverd om aan jullie verzuchtingen te kunnen voldoen. We zijn dan ook blij dat we je kunnen melden dat we voor de maand november 2020 terug gaan naar de algemene compensatie zoals die het geval was in de periode maart 2020 tot september 2020. Daarom besliste Wouter Beke, samen met de Vlaamse Regering om de compensatieregeling terug in te voeren. De minister zal maand per maand beslissen of deze regel verder blijft gelden of niet.
 
Alvast in november en december 2020 betaal je niets als je kind afwezig is en moet je GEEN respijtdagen opnemen. Het aantal respijtdagen waarop je recht hebt, wordt wel met 1/12de per maand verminderd.
 
Kindercentrum vzw wil een betrouwbare kinderopvangpartner zijn voor zijn ouders en kinderen. Daarom doen we er momenteel alles aan om de kinderopvang maximaal open en veilig te houden voor alle kinderen en kinderbegeleiders. Bijgevolg kan het gebeuren dat u mogelijks een andere kinderbegeleidster in de leefgroep zal opmerken. Dit zijn vlinders die ingezet worden om ziek of in quarantaine geplaatst personeel te vervangen. We blijven u alvast vragen om blijvend alle maatregelen strikt op te volgen. Samen zijn we sterk en kunnen de we kinderopvang blijven garanderen.
 
 

 
 
 
 
Alle kinderopvanglocaties zullen gesloten zijn op volgende data:

IN 2020
van 24 t.e.m. 31 december.

IN 2021
op 1 januari;
op 5 april;
op 13 en 14 mei;
op 24 mei;
van 19 juli t.e.m. 6 augustus;
op 1 november;
op 11 en 12 november;
en van 27 t.e.m. 31 december.

! op vrijdag 24 december sluiten we de deuren om 16u

IN 2022
op 18 april;
op 26 en 27 mei;
op 6 juni;
van 21 juli t.e.m. 15 augustus;
op 31 oktober en 1 november;
op 11 november;
en van 26 t.e.m. 30 december.
 

 
 

Voor BKO (> 2,5 jaar), klik hier

Voor VAKANTIEWERKING (> 2,5 jaar), klik hier
 

Kindercentrum nieuws

 

Voor uw BABY OF PEUTER? 

Meer informatie over GROEPSOPVANGklik hier

Meer informatie over GEZINSOPVANGklik hier

Vraag hier uw plaatsje aan!


Voor uw PEUTER, KLEUTER of LAGERE SCHOOLKIND?

voor en na school
op schoolvrije dagen
tijdens de vakanties

kunt u terecht in de opvang, verbonden aan de school van uw kind, georganiseerd door Kindercentrum vzw, in samenwerking met het Stadsbestuur Waregem en de inrichtende machten van de Waregemse scholen.

Benieuwd naar meer? 
Neem een kijkje op onze webpagina of volg ons op facebook!


Voor onze vacatures, klik hier


Volg ons op facebook!

https://www.facebook.com/kindercentrumvzw


Privacyverklaring Kindercentrum

Kindercentrum vzw hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle ouders, kinderen en medewerkers van wie wij gegevens verzamelen. Wij verwerken en beveiligen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We stellen alles in het werk om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang. Hiertoe kan u onze privacyverklaring terugvinden op de website.

Meer informatie: klik hier