Home

nieuws

Al onze kinderopvanglocaties zullen gesloten zijn op volgende data:

 • van 23 tot 31 december 2019

 • 1, 2 en 3 januari 2020
 • 13 april 2020
 • 1, 21 en 22 mei 2020
 • 1 juni 2020
 • van 20 juli tot 7 augustus 2020
 • 11 november 2020
 • van 24 tot 31 december 2020

Voor de GROEPSOPVANG (< 3 jaar), klik hier

Voor de BKO (> 2,5 jaar), klik hier

Voor de VAKANTIEWERKING (> 2,5 jaar), klik hier


Inschrijven voor vakanties voortaan online met Ouderportaal!

 
Vanaf de HERFSTVAKANTIE 2019 lopen de inschrijvingen voor de vakantiewerking via een nieuw digitaal systeem https://ouderportaal.tjek.be
 
Een kennismakingsfilmpje en handleiding kan u bekijken op http://www.tjek.be/manual/ouderportaal
 
 
Door het online formulier te gebruiken bent u er altijd zeker van: 
 • dat uw inschrijving goed terecht gekomen is;
 • dat u de juiste periode/dagen/activiteiten en eventuele opmerkingen heeft doorgegeven + tijdens de inschrijfperiode kan u deze info ook nog altijd zelf wijzigen;
 • een duidelijk overzicht in uw mailbox te hebben waarin u alle details kan terugvinden.
Mocht u bij deze nieuwe werkwijze toch bezorgdheden hebben of praktische problemen ondervinden, dan kan u altijd contact opnemen met Francine De Nys, tel.: 0497 90 72 86.

Kindercentrum nieuws

 

Voor uw BABY in de groeps- of gezinsopvang

Voor meer informatie over onze kinderopvanglocaties GROEPSOPVANGklik hier

Voor meer informatie over onze kinderopvanglocaties GEZINSOPVANGklik hier

Vraag hier een plaats aan!


Voor uw PEUTER, KLEUTER of LAGERE SCHOOLKIND?

voor en na school
op schoolvrije dagen
tijdens de vakanties

kunt u terecht in de opvang, verbonden aan de school van uw kind, georganiseerd door Kindercentrum Waregem vzw, in samenwerking met het Stadsbestuur Waregem en de inrichtende machten van de Waregemse scholen.

Benieuwd naar meer? 
Neem een kijkje op onze webpagina of volg ons op facebook!


WIJ WERVEN AAN!

Voor meer informatie, klik hier


Volg ons op facebook!

https://www.facebook.com/kindercentrumvzw


Privacyverklaring Kindercentrum

Kindercentrum Waregem vzw hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle ouders, kinderen en medewerkers van wie wij gegevens verzamelen. Wij verwerken en beveiligen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We stellen alles in het werk om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang. Hiertoe kan u onze privacyverklaring terugvinden op de website.

Voor meer info klik hier