Home

Algemeen Nieuws

Geslaagd feest 50 jaar Kindercentrum Plopsaland De Panne
 
Dankjewel aan alle kinderen, ouders en medewerkers voor het grote enthousiasme! Klik hier voor meer foto's.

 
Coole Jobs Gespot!
 

 
----


Spetterend Verjaardagsfeest Plopsaland De Panne
Op zondag 09/10 organiseren we een gezinsuitstap naar Plopsaland De Panne!
Tickets kunnen nog gekocht worden tem zondag 25/09 via shop.kindercentrum.be.

----

Vrijetijdsmarkt Waregem

Op zaterdag 11 juni nam Kindercentrum vzw deel aan de Vrijetijdsmarkt in Waregem. Een event waar alle Waregemse verenigingen en organisaties hun werking in de kijker konden zetten. 

Bij Kindercentrum konden de kinderen creatief aan de slag gaan met ons nieuw "open" spelmateriaal (materialen die de fantasie prikkelen en kinderen aanzetten om zelf een verhaal te creëren). Er was ook een leuke kleurwedstrijd voor de allerkleinsten. Binnenkort maken we de winnaar bekend!

Bedankt aan alle vrijwilligers en bezoekers van onze stand!

---

 

 

Opgelet: Nieuwe tarieven naschoolse opvang vanaf 01/07/2022 (klik hier)

---

Actiedag 25/03

De actualiteit in de kinderopvangsector grijpt ons naar de keel en doet ons pijn.  De zorg voor jouw kind ligt ons nauw aan het hart en wij streven naar dagelijks kwaliteitsvolle kinderopvang.

Kwaliteitsvolle kinderopvang vereist nu eenmaal voldoende personeels- en werkingsmiddelen, laat dit nu juist het gegeven zijn waar het schoentje wringt. Dringend dienen maatregelen genomen te worden om onze job op te waarderen en ons beter te ondersteunen en te omkaderen, de Vlaamse Regering dient zijn verantwoordelijkheid op te nemen.  
De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor de verdere ontwikkeling.   En toch zien we dat de overheid op vandaag geen prioriteit maakt van onze kinderopvangsector en  te weinig middelen beschikbaar stelt.   Voorbeelden hiervan zijn:

  • De kindratio (1 begeleider per 8 kinderen) ligt heel hoog en zorgt voor een enorme werkdruk. Wist je dat Vlaanderen hier de slechtst scorende leerling van Europa is… onze buurlanden hebben een kindratio van 1/4 tot 1/5.
  • Er zijn amper middelen om geschoolde pedagogische coachen in te zetten.
  • Alle beschikbare middelen worden in gezet om meer kindplaatsen te creëren i.p.v. de bestaande kindplaatsen kwaliteitsvol te versterken.

 
Tegelijk zien we dat het recente handhavingsbeleid van minister Beke, omwille van druk in de media, vooral focust op bestraffen van opvanginitiatieven ipv te streven naar een grondige opwaardering gesteund op professionalisering, preventie en ondersteuning.
Vanuit de sector wordt hiervoor morgen 25/03 een actiedag georganiseerd en volgende week vrijdag 1/04 een stakingsdag in Brussel. 
Kindercentrum wenst deze actie te ondersteunen en hieraan deel te nemen.
Wij gaan niet letterlijk naar Brussel, dit zou immers betekenen dat we de deuren voor een dag sluiten en we willen de opvang voor jouw kind niet in het gedrang brengen. 
Maar we willen wel onze stem laten horen die dag.  Vandaar roepen we u, ouders op om onze stem te versterken door het ondertekenen van onze petitie.  Mogen we daarom vragen om via de link hieronder onze stem mee te ondersteunen?  Wij laten jullie niet in de steek, laat ons ook niet in de steek en steun onze actie!
Aan de inkom van onze opvang vind je onze actiepunten terug.  
Klik hier om mee de petitie te ondertekenen.
Bedankt voor jullie steun!
Alle medewerkers van Kindercentrum vzw

-----------------------------------------------------

Alle kinderopvanglocaties zullen gesloten zijn op volgende data:


 
IN 2022
op 18 april;
op 26 en 27 mei;
op 6 juni;
van 21 juli t.e.m. 15 augustus;
op 31 oktober en 1 november;
op 11 november;
en van 26 t.e.m. 30 december.
-----------------------------------------------------
 

Voor BKO (> 2,5 jaar), klik hier

Voor VAKANTIEWERKING (> 2,5 jaar), klik hier
 

Kindercentrum nieuws

 

Op zoek naar opvang voor uw baby of peuter?

Vraag hier snel genoeg uw plaatsje aan!

Wil je meer informatie lezen over onze GROEPSOPVANGklik hier

Wil je meer informatie lezen over onze GEZINSOPVANGklik hier


Op zoek naar naschoolse opvang?

...voor en na school
op schoolvrije dagen
tijdens de vakanties...

kunt u terecht in onze buitenschoolse opvang locaties die verbonden zijn aan de school van uw kind. De organisatie wordt verzorgd door Kindercentrum vzw, in samenwerking met het Stadsbestuur Waregem en de inrichtende machten van de Waregemse scholen.

Benieuwd naar meer? 
Lees hier meer nuttige informatie over onze Buitenschoolse Opvang Activiteiten.


Voor onze vacatures, klik hier


Volg ons op facebook!

https://www.facebook.com/kindercentrumvzw


Privacyverklaring Kindercentrum

Kindercentrum vzw hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle ouders, kinderen en medewerkers van wie wij gegevens verzamelen. Wij verwerken en beveiligen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We stellen alles in het werk om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang. Hiertoe kan u onze privacyverklaring terugvinden op de website.

Meer informatie: klik hier