Historiek

 

Kindercentrum vzw is, tot op vandaag, een autonome vzw die kinderopvang organiseert voor kinderen van verschillende leeftijden, via diverse vormen en in verschillende vestigingen.

Sinds 1970 wordt er continu gewerkt om het aanbod van kinderopvang zo kwalitatief en kwantitatief mogelijk af te stellen op de nood.

Zo is de vzw uitgegroeid tot een organisatie die beschikt over:
- groepsopvang, voor kinderen van 0 tot 3 jaar (Kindervilla, Meiklokje/Peutertoren, Beukennestje, Vlasbloempje en Mezennestje);
- gezinsopvang, voor kinderen van 0 tot 3 jaar;
- kinderopvanglocaties, voor schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar (actief in 13 Waregemse scholen);
- vakantiewerking, voor schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar;

Eventjes grasduinen in de geschiedenis…

Eind de jaren ’60:
In de jaren zestig werd het duidelijk dat de gemeente Waregem naast de bestaande kinderoppasdienst nood had aan een groter ‘kindercentrum’, dat meer opvangplaatsen kon bieden.

Beginjaren ’70:
De eerste contacten hiertoe werden gelegd in 1970, en in 1971 werd het Kindercentrum - Waregem officieel gesticht. Er werd een minicrèche (kribbe) opgericht waar kinderen zowel overdag als ’s nachts konden worden opgevangen. Na verloop van tijd merkte men dat deze werking financieel niet haalbaar was omdat men op geen enkele manier werd gesubsidieerd. In samenwerking met het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (nu Kind en Gezin) werd in de Meiweg 27 een peutertuin gestart voor kinderen van 18 maand tot 3 jaar.

Dit bleek zulk een succes te zijn zodat het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn al gauw vroeg naar uitbreiding van de peutertuin en men een dagkribbe oprichtte. Deze kribbe kwam in de gebouwen in de Meiweg (het huidige Meiklokje) en de peutertuin verhuisde naar de Stedelijke Basisschool in het Torenhof.

Maar Waregem vroeg om meer en men dacht ook aan opvang van kinderen die reeds naar school gingen. Dus werd in 1975, eveneens in de Stedelijke Basisschool in het Torenhof, plaats gemaakt voor een eerste kinderclub waar men zich ontfermde over kinderen, voor en na schooltijd. Inmiddels zijn er al 14 kinderclubs, verspreid over Groot - Waregem en dit in alle soorten onderwijsnetten van het vrij tot stedelijk onderwijs. Deze kinderclubs vangen, anno 2010, dagelijks +/- 700 kinderen op.

Het Kindercentrum is echter ook steeds blijven zoeken naar alternatieve opvangmogelijkheden. In 1973 ging men van start met een dienst onthaalgezinnen, de Toeter, die momenteel 16 onthaalouders telt, verspreid over gans Waregem.

The Eighties:
In 1983 werd de ziekendienst opgestart, een dienst die instaat voor de thuisopvang van zieke kinderen.

De jaren ’90:
In oktober 1990 werd in Beveren - Leie het kinderdagverblijf het Vlasbloempje opgericht voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Kort nadien, in september 1991, ging ook in de Brouwerijstraat een kinderdagverblijf van start, met name de “Kindervilla” eveneens gericht naar kinderen van 0 tot 3 jaar.

De 21ste eeuw:
In november 2007 werd het Vlasbloempje erkend met 3 flexibele urenpakketten, waardoor de openingstijd kon uitgebreid worden tot 19 uur i.p.v. 18.30 u.

Ook in november 2007 werd de Kindervilla erkend als gemandateerde voorziening voor de volledige zorgregio Waregem – Wielsbeke – Anzegem - Deerlijk. Deze gemandateerde voorziening dient uit te groeien tot het coördinatie- en infopunt van de zorgregio voor ouders die op zoek zijn naar tijdelijke en late opvang. Daarnaast biedt de Kindervilla sinds mei 2008 ook tijdelijke en late opvang aan.

Daarnaast werd in november 2009 de Kindervilla erkend voor 3 extra occasionele kindplaatsen. Zo werd een extra aanbod gecreëerd voor kinderen die tijdelijk ofwel een periode van maximaal 6 maanden nood hebben aan opvang.

April 2014:
Op 1 april 2014 treedt het allereerste decreet “Kinderopvang van Baby’s en Peuters” in werking.
Het decreet is op zich goed nieuws voor ouders en hun jonge kinderen: met dit decreet wil men namelijk stap voor stap voldoende en kwaliteitsvolle kinderopvang realiseren, die voor iedereen toegankelijk is.
Aangezien Kindercentrum ook nu reeds geruime tijd erkend of vergund wordt door Kind & Gezin voldoet de interne werking reeds aan heel wat (kwaliteits)vereisten die ook in het nieuwe decreet zijn opgenomen.

Toch verandert er wel wat op onze locaties. We houden u verder op de hoogte...