peuter, kleuter of leerling

 
Beste ouder(s), 
Beste peuter, kleuter of leerling,
 
Wij heten jullie van harte welkom in onze buitenschoolse kinderopvang! 
Deze opvang is een samenwerking tussen Kindercentrum vzw, het stadsbestuur van Waregem en de inrichtende machten van het stedelijk en vrij onderwijs Waregem. 
Hierdoor kan de opvang in de scholen zelf georganiseerd worden!  
 
 
Wanneer kan mijn kind in de opvang terecht?
Op schooldagen maandag/dinsdag/donderdag: 7u00 - 8u30 en 16u00 - 18u15
woensdag: 7u00 - 8u30 en 11u30 - 18u15
vrijdag: 7u00 - 8u30 en 15u00 - 18u15
Op schoolvrije dagen en vakantiedagen: 7u00 tot 18u15

Jaarlijks verlof: de sluitingsdagen zijn terug te vinden via deze link of op papier te verkrijgen bij de begeleidsters van de opvang. 
 
 
Waar gaat de opvang door?
Voor en na schooltijd en op schoolvrije dagen wordt de opvang georganiseerd in lokalen die in de school van uw kind ter beschikking worden gesteld. Er hoeft dus met andere woorden geen verplaatsing meer te gebeuren van en naar school!
In de vakanties vindt de opvang plaats op een beperkt aantal locaties. Welke precies, daarover wordt per vakantie gecommuniceerd. 
 
 
 
Hoe kan ik mijn kind inschrijven?
Uw kind is ingeschreven bij ons als we over de volgende ingevulde en ondertekende documenten beschikken:
- Schriftelijke overeenkomst, inclusief huishoudelijk reglement, ondertekend ter kennisname;
- Inlichtingenfiche – gelieve deze per kind afzonderlijk in te vullen a.u.b. 
 
Deze documenten dienen ingevuld en ondertekend in ons bezit te zijn, alvorens de opvang van start kan gaan. Bezorg ze dus zo snel mogelijk aan de opvang terug, uiterlijk op de eerste opvangdag van uw kind. 
 
De documenten kunnen in dit mapje in één exemplaar teruggevonden worden. Indien u meer inlichtingenfiches nodig heeft kunt u deze downloaden via onze website (rubriek ‘klanten’) of verkrijgen bij de begeleidsters in de opvang. 
 
Na inschrijving kan uw kind steeds gebruik maken van de opvang op schooldagen, zonder bijkomende reservatie. Op schoolvrije dagen en vakantiedagen is specifieke bijkomende reservatie wel vereist (zie in ons bijgevoegd huishoudelijk reglement). 
 
Specifiek voor de vakantieopvang reserveert u een plaatsje voor uw kind via het digitaal systeem https://ouderportaal.tjek.be/auth/login. De plaatsen zijn beperkt. Er wordt per vakantie op voorhand meegedeeld op welke locaties en voor hoeveel kinderen er opvang mogelijk is.  
 
Indien uw kind(eren) niet eerder gebruik maakte van onze opvang, gelieve eerst een mail te sturen naar francine.denys@kindercentrum.be, om de nodige documenten in orde te brengen. Daarna ontvangt u een unieke code voor ons digitaal inschrijfsysteem.
 
 
 
Welke zijn de afspraken in de opvang?
De concrete afspraken die wij bij inschrijving met u maken zijn terug te vinden in ons Huishoudelijk reglement, dat u in dit mapje terugvindt. De laatste bladzijde vermeldt de tarieven vanaf januari 2021. 
 
Lees dit aandachtig door op voorhand a.u.b., zodat de opvang vlot kan verlopen! 
 
Het kan nodig of nuttig zijn bijkomende documenten in te vullen, te ondertekenen en af te geven in de opvang, zoals:
- Europese domiciliëring (terug te vinden op papier in dit mapje)
- Toelating tot het verlaten van de opvang 
- Aangifteformulier ongeval kind
 
Meer informatie hierover vindt u in het Huishoudelijk reglement. U kunt deze documenten steeds downloaden via onze website (rubriek ‘klanten’) of verkrijgen bij de begeleidsters in de opvang.