peuter, kleuter of leerling

 

Wij heten jullie van harte welkom in onze buitenschoolse kinderopvang!

De opvang is een samenwerking tussen Kindercentrum vzw, het stadsbestuur van Waregem en de inrichtende machten van het stedelijk en vrij onderwijs Waregem.

Hierdoor kan de opvang in de scholen zelf georganiseerd worden!

Wanneer kan mijn kind in de opvang terecht?
Op schooldagen maandag/dinsdag/donderdag 7u00 - 8u30 en 16u00 - 18u15
  woensdag 7u00 - 8u30 en 11u30 - 18u15
  vrijdag 7u00 - 8u30 en 15u00 - 18u15
Op schoolvrije dagen en vakantiedagen   7u00 tot 18u15
 
Waar gaat de opvang door?
 
Voor en na schooltijd en op schoolvrije dagen wordt de opvang georganiseerd in lokalen die in de school van uw kind ter beschikking worden gesteld. Er hoeft dus met andere woorden geen verplaatsing meer te gebeuren van en naar school!
In de vakanties vindt de opvang plaats op 4 van onze 13 locaties: zie Huishoudelijk reglement (Torreke, Beverke, Gezelleke, Lindeke). 
 
Hoe kan ik mijn kind inschrijven?
 
Uw kind is ingeschreven bij ons als we over de volgende ingevulde en ondertekende documenten beschikken:
- Schriftelijke overeenkomst, inclusief huishoudelijk reglement, ondertekend ter kennisname;
- Inlichtingenfiche – gelieve deze per kind afzonderlijk in te vullen a.u.b. 
 
Deze documenten dienen ingevuld en ondertekend in ons bezit te zijn, alvorens de opvang van start kan gaan. Bezorg ze dus zo snel mogelijk aan de opvang terug, uiterlijk op de eerste opvangdag van uw kind.
Na inschrijving kan uw kind steeds gebruik maken van de opvang op schooldagen, zonder bijkomende reservatie.
Op schoolvrije dagen en vakantiedagen is specifieke bijkomende reservatie wel vereist. 
 
Welke zijn de afspraken in de opvang?
 
De concrete afspraken die wij bij inschrijving met u maken zijn terug te vinden in ons Huishoudelijk reglement.
Lees dit aandachtig door op voorhand a.u.b., zodat de opvang vlot kan verlopen! 

Het kan nodig of nuttig zijn bijkomende documenten in te vullen, te ondertekenen en af te geven in de opvang, zoals: