Vanaf 1 juli 2022

Nieuwe tarieven vanaf 01/07/2022

De prijs voor buitenschoolse opvang is gekoppeld aan de verblijfsduur van uw kind in de opvanglocatie. 

Voor de professionele en kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang betaalt u als ouder slechts 40% van de werkelijke kosten.  De resterende kosten worden voor 30% gedragen door het stadsbestuur Waregem,  de schoolbesturen voor 5% en het Kindercentrum voor 25%.  Door deze unieke samenwerking blijft de buitenschoolse kinderopvang voor iedereen toegankelijk en beschikbaar.

⇒ Per begonnen half uur: €1.22
 
Voorschoolse opvang
Van 7.00u tot 8.30u 3.66€
Van 7.30u tot 8.30u 2.44€
Van 8.00u tot 8.30u 1.22€
 
Naschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag
Van 16.00u tot 16.30u 1.22€
Vertrek na 16.30u 2.44€
Na 17.00u 3.66€
Na 17.30u 4.88€
Na 18.00u 6.10€
 
Vrijdag
Van 15.00u tot 15.30u 1.22€
Vertrek na 15.30u 2.44€
Na 16.00u 3.66€
Na 16.30u 4.88€
Na 17.00u 6.10€
Na 17.30u 7.32€
Na 18.00u 8.54€
 
Woensdag
Vertrek na 11.30u 1.22€
Vertrek na 12.00u 2.44€
Vertrek na 13.00u 4.93€
Vertrek na 14.30u 7.44€
Vertrek na 17.30u    14.83€
Middagmaal (inclusief soep) 3.75€
Soep 0.70€
 
Op schoolvrije dagen en vakantiedagen
1/3 dag (- 3 uur) 4.93
Halve dag (+ 3u / - 6 uur) 7.44€
Volledige dag (+ 6 uur)    14.83€
Middagmaal (incl. soep) 3.75€
Soep 0.70€
 
Per kind wordt per kalenderjaar een inschrijfkost gerekend van 15€ of van 5€ in geval van sociaal tarief. Deze kost wordt verrekend bij de eerste factuur. 
Maandelijks wordt daarnaast een administratieve kost aangerekend van 2.5 € per gezin, indien men kiest voor e-facturen en 3.5€, indien men de facturen op papier wenst te ontvangen. 
De administratieve kost betreft naast inschrijfkost en maandelijkse facturatie ook andere administratieve handelingen zoals kosten voor dagelijkse registraties, aflevering van attesten, oudercommunicatie e.d. 
 
Als een kind na sluitingsuur wordt afgehaald, dan wordt een toeslag van 8.50€ per begonnen kwartier gefactureerd.  
Op schoolvrije dagen of vakantiedagen: indien u opvang reserveerde, maar uw kind komt niet naar de opvang of u meldt af, dan wordt u 6€ gefactureerd voor een halve dag en 10€ voor een volledige dag. (Uitgezonderd bij ziekte, gestaafd door een doktersattest.) 
 
 

KORTING GELIJKTIJDIGHEID
Bij de opvang van kinderen uit hetzelfde gezin op een zelfde dag krijgt u 25% korting. Deze vermindering is te combineren met het sociaal tarief. 

SOCIAAL TARIEF
Als het voor de contracthouder onmogelijk is om bovengenoemde kostprijs te betalen, kan de contracthouder een sociaal tarief aanvragen via het OCMW. Zonder attest via het OCMW (dat jaarlijks wordt herzien) is dit onmogelijk.
Uitzondering: in pleeggezinnen kan rechtstreeks via de organisator sociaal tarief worden aangevraagd via attestering.
U bezorgt de benodigde attestering via facturatie@kindercentrum.be

FISCAAL ATTEST
De richtlijnen van het Ministerie van Financiën vermelden dat de werkelijk betaalde kosten voor kinderopvang van kinderen minder dan 12 jaar fiscaal aftrekbaar zijn. Extra kosten komen hiervoor niet in aanmerking. Het bedrag dat ouders kunnen inbrengen op het aangifteformulier voor de personenbelasting is beperkt tot € 11,20 per dag per kind. De organisator verbindt zich ertoe om jaarlijks kosteloos voor elk kind een fiscaal attest op te maken en per post te bezorgen aan de contracthouder. Vanaf het inkomstenjaar 2021 wordt die vermindering verhoogd tot 13,70 euro en daarna wordt het bedrag jaarlijks aan de index aangepast.