Vanaf 1 maart 2019

Per begonnen half uur: 1,14 EUR

Voorschoolse opvang

van 7u00 tot 8u30 3,42 EUR
van 7u30 tot 8u30 2,28 EUR
van 8u00 tot 8u30 1,14 EUR

Nachoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag

vertrek na 16u 1,14 EUR
vertrek na 16u30 2,28 EUR
vertrek na 17u 3,42 EUR
vertrek na 17u30 4,56 EUR
vertrek na 18u 5,70 EUR

Nachoolse opvang op vrijdag

vertrek na 15u 1,14 EUR
vertrek na 15u30 2,28 EUR
vertrek na 16u 3,42 EUR
vertrek na 16u30 4,56 EUR
vertrek na 17u 5,70 EUR
vertrek na 17u30 6,84 EUR
vertrek na 18u 7,89 EUR

Naschoolse opvang op woensdag

vertrek na 11u30 1,14 EUR
vertrek na 12u 2,28 EUR
vertrek na 12u30 3,36 EUR
vertrek na 13u 3,59 EUR
vertrek na 14u30 7,19 EUR
vertrek na 17u30 12,42 EUR
middagmaal (incl. soep)
soep
2,86 EUR
0,67 EUR

Op schoolvrijdagen en vakantiedagen

Verblijf minder dan 3 uur 3,59 EUR
Halve dag (tussen 3 uur en 6 uur) 7,19 EUR
Volledige dag (langer dan 6 uur) 12,42 EUR
Middagmaal (incl. soep) 2,86 EUR
Soep 0,67 EUR

Als het onmogelijk is om bovengenoemde kostprijs te betalen, kan een sociaal tarief aangevraagd worden via het OCMW. Zonder attest via het OCMW (dat jaarlijks wordt herzien) is dit onmogelijk.

Uitzondering: in pleeggezinnen kan rechtstreeks sociaal tarief worden aangevraagd via attestering.