Op zoek naar opvang voor uw baby of peuter?

Vraag hier snel genoeg uw plaatsje aan!

Wil je meer informatie lezen over onze GROEPSOPVANGklik hier

Wil je meer informatie lezen over onze GEZINSOPVANGklik hier


Op zoek naar naschoolse opvang?

...voor en na school
op schoolvrije dagen
tijdens de vakanties...

kunt u terecht in onze buitenschoolse opvang locaties die verbonden zijn aan de school van uw kind. De organisatie wordt verzorgd door Kindercentrum vzw, in samenwerking met het Stadsbestuur Waregem en de inrichtende machten van de Waregemse scholen.

Benieuwd naar meer? 
Lees hier meer nuttige informatie over onze Buitenschoolse Opvang Activiteiten.


Voor onze vacatures, klik hier


Volg ons op facebook!

https://www.facebook.com/kindercentrumvzw


Privacyverklaring Kindercentrum

Kindercentrum vzw hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle ouders, kinderen en medewerkers van wie wij gegevens verzamelen. Wij verwerken en beveiligen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We stellen alles in het werk om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang. Hiertoe kan u onze privacyverklaring terugvinden op de website.

Meer informatie: klik hier