Vakantieopvang

 

ZOMERVAKANTIE 2021 

van 9 augustus t/m 27 augustus

Ook dit jaar kunt u bij Kindercentrum vzw terecht voor de opvang van uw kind(eren) in de zomervakantie.

Ons aanbod vindt u op diverse locaties verspreid over groot-Waregem.

Volgens de zomerrichtlijnen van het agentschap Opgroeien vormen we bubbels van eenzelfde aantal kinderen per week.

Waar kan mijn kind terecht voor opvang bij Kindercentrum vzw in de zomervakantie?

Beverke
Stedelijke basisschool Beveren-Leie, Koning Albertstraat 41, 8791 Beveren-Leie
Aanbod voor kleuter (bubbel van 40 kinderen per week)
Aanbod voor lager   (bubbel van 40 kinderen per week)

Biezeke
Lokaal buitenschoolse opvang kerk Biest, Bieststraat 75, 8790 Waregem
Aanbod voor kleuter en lager (bubbel van 50 kinderen per week)

Brugske
Vrije Basisschool , Roger Vansteenbruggestraat 17 ,  8790 Waregem
Aanbod voor kleuter en lager (bubbel van 40 kinderen per week)

Gezelleke
Stedelijke basisschool G. Gezelle, ingang via Damweg (parking)
Aanbod voor kleuter (bubbel van 40 kinderen per week)
Aanbod voor lager   (bubbel van 40 kinderen per week)

Lindeke
Stedelijke basisschool Sint-Eloois-Vijve, Koekoekstraat 26, 8790 Waregem
Aanbod enkel voor kleuter  (bubbel van 50 kinderen per week)

Torreke
Stedelijke basisschool Torenhof, Albert Servaeslaan 62, 8790 Waregem
Aanbod enkel voor kleuter (bubbel van 40 kinderen per week)

 

Hoe wordt er gewerkt tijdens de zomervakantie?

Volgende algemene principes gelden, rekening houdend met de veiligheidsmaatregelen i.k.v.  de coronacrisis:

 • U kunt uw kind(eren) inschrijven voor de opvang per week, met een minimum volume van drie opvangdagen per week per kind (uitz. minimaal 2 dagen eerste week 30 juni -1 en 2  juli)
 • Per week behoren uw kinderen tot een vaste contactbubbel of groep van maximum 50 personen (kinderen en begeleiding);
 • We vragen om binnen eenzelfde week de opvang bij ons NIET te combineren met andere (jeugd-, sport-, cultuur-, …) kampen of andere opvanginitiatieven (om de mix tussen contactbubbels zoveel mogelijk te beperken), tenzij de eigen verruimde contactbubbel van het gezin.
  Anders mist het werken in bubbels volledig zijn doel.
 • In tegenstelling tot andere jaren voorzien we dan ook geen opvang voor en na dergelijke kampen of speelpleinwerking
 • Uw kinderen brengen een eigen lunchpakket (eventueel tussendoortjes) mee; er worden geen warme maaltijden of soep voorzien.

 

Wat blijft er zoals voorheen?

 • De openingsuren: van 7u ’s morgens tot 18.15u ’s avonds zijn uw kinderen welkom;
 • De beschikbaarheid: dagelijks vanaf 9 tem 27 augustus. 
  Van 19 juli t.e.m. 8 augustus 2020 zijn we collectief gesloten, alsook op maandag 30 en dinsdag 31 augustus.
 • U betaalt voor de gereserveerde opvangdagen: Volledige dag (> 6 uur) = 13.07 €

 

Hoe kan ik mijn kind(eren) inschrijven, als ik al klant ben bij Kindercentrum?

U zult op donderdag 13 mei een link krijgen met een persoonlijke code om vervolgens in te loggen en uw kinderen in te schrijven via ons digitaal inschrijfsysteem voor de vakantiewerking: https://ouderportaal.tjek.be/auth/login.

De inschrijvingen worden afgesloten op zondag, 13 juni 2021.

 

Hoe kan ik mijn kind(eren) inschrijven indien ik nog geen klant ben bij Kindercentrum?

Indien uw kind(eren) niet eerder gebruik maakte van onze opvang, noch voor of na schooltijd, noch tijdens de vakanties, gelieve eerst een mail te sturen naar francine.denys@kindercentrum.be, om de nodige documenten in orde te brengen. Daarna ontvangt u eveneens een unieke code voor ons digitaal inschrijfsysteem.

Tel. Francine De Nys: 0497 90 72 86

 

We hopen u hiermee alvast voldoende geïnformeerd te hebben én uw kinderen te mogen verwelkomen deze zomer!